اصلاح بیدخوردگی

اصلاح بیدخوردگی

اصلاح بید خوردگی
بیدها و نوزادشان از پروتئین موجود در پشم موجود در قالی تغذیه می کنند و معمولاً پشم را مورد حمله قرار داده و چله پنبه ای را باقی می گذارند، در میان حشرات مضر و آسیب رسان به قالی می توان بید را جزئ خطرناک ترین آنها شمرد .بیدها حشراتی هستند که دارای ویژگی های دیستی کامل می باشند . اگر از محصولات پشمی مان به خوبی محافظت نکنیم دچار حمله بیدها خواهیم شد. و قالی های ما از بین می رود، بیشترین آسیب از بیدها را به دلیل عدم نگهداری صحیح و سهل انگاری در مورد فرش متحمل می شویم.
راههایی جهت پیشگیری و مبارزه با بید خوردگی فرش :
۱٫ برای انبار کردن فرش حتما پس از غبارگیری باید فرشها ضدعفونی شوند. سپس با بلورهای بیدکش پارادی کلروبنزن (نفتالین) پیچیده شوند. گلوله‌های نفتالین برای بازدهی بیشتر باید خرد شوند.
۲٫ هر قالی به جای پلاستیک باید در کاغذ پیچیده شود تا نگه داری آن به صورت بسته بهتر و راحتر باشد.
سپس در مکان کاملا امنی دور از رطوبت، مواد مضر و از محل زندگی در منزل، به دلیل بو و بخار نفتا