قالیچه های تصویری قشقایی

قالیچه های تصویری قشقایی

قالیچه های تصویری قشقایی

با توجه به اهميت شير به عنوان مظهر قدرت و حضور آن در ادبيات كهن ايراني و با توجه به اينكه در گذشته، اين جانور در بخش‌هايي از فارس سكونت داشته است، عجيب نيست اگر بخشي از دستبافته‌هاي هنرمندان قاليباف به اين موضوع اختصاص يافته باشد.
در گذشته، گبه‌هاي شيري معمولا روي قاليچه‌هاي ديگر، در وسط چادر قرار مي‌گرفت كه نشاني از دليري و غرور صاحب چادر بود. بافت گبه‌هاي شيري، جنبه تجارتي نداشته و معمولا موضوعي شخصي و سفارشي بوده است. بافت گبه‌هاي شيري، با انقراض نسل شيرها، به تدريج در حال منسوخ شدن است.
ويژگي‌هاي الياف شناسي
در قاليچه‌هاي شيري فارس، از تار (چله)، پود و خامه پشمي استفاده مي‌كنند كه تعداد پودهاي آنها بين ۲ تا ۸ رديف است.
ويژگي‌هاي رنگرزي
رنگ‌آميزي گبه‌هاي شيري از رنگ‌هاي طبيعي و گياهي است كه با استفاده از گياهان محلي انجام شده است.
ويژگي‌هاي طرح و نقشه
نقش شير، موضوع اصلي گبه‌هاي شيري است. پر كردن زمينه به وسيله ديگر حيوانات و گياهان، تجسمي است از جنگل و بيشه كه در مقايسه با عظمت و جلال شير بسيار جالب است. در برخي گبه‌ها، تكرار شيرها همچون تكرار بته‌هايي است كه عدم تقارن را تعديل كرده است.
ويژگي‌هاي بافت
بافت گبه‌هاي شيري مانند ساير گبه‌هاست. با پرزهايي بلند و چند سانتي‌متر گليم‌بافي و شيرازه متوازي. اين قاليچه‌ها، اكثرا نرم و تا اندازه‌اي كلفت هستند. شيوه گره‌زني، در برخي قاليچه‌ها متقارن و در برخي ديگر نامتقارن است.